Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022

Ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2022 tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội.