Hơn 132.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 11 tháng

11 tháng năm 2022 có 132.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong đó 70,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gần 45.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 16.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.