Các nhà đầu tư FDI vẫn đặc biệt yêu thích Việt Nam bởi 3 yếu tố này

Chi phí nhân công thấp, vị trí địa lý gần chuỗi cung ứng châu Á và việc Nhật Bản, Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài được xem là 3 yếu tố hấp dẫn FDI của Việt Nam.