Cận Tết Ford Ranger 'cháy hàng', nhiều đại lý mặc sức 'kênh giá'

Những bản thấp của mẫu xe bán tải Ford Ranger thực tế đã khan hàng trong vài tháng gần đây nhưng giá bán ở thời điểm trước chưa chênh lệch cao như hiện tại.