Hàn Quốc phát triển thiết bị theo dõi sức khỏe dưới dạng hình xăm

Thiết bị dưới dạng hình xăm riêng biệt có thể tự động cảnh báo về các vấn đề sức khỏe nguy hiểm.