Tỷ phú Elon Musk làm từ thiện gần 2 tỷ USD cổ phiếu Tesla

Ông Musk đã tặng khoảng 11,6 triệu cổ phiếu từ tháng 8-12/2022, song không cho biết tổ chức nào là người nhận.