OCB sắp phát hành riêng lẻ cho Aozora, giá 25.571 đồng/cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phần riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora.