Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Đồng bạc xanh tăng tuần thứ 10 liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 18/9 đến ngày 22/9 tăng từ 24.046 lên mức 24.060 VND/USD, tăng 14 đồng so với đầu tuần.