Thủ tướng: Chuyển đổi số phải trọng tâm, tránh "trăm hoa đua nở"

NHNN cần đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hạ tầng dùng chung của ngành để làm hạt nhân, theo kịp nhu cầu phát triển của các tổ chức tín dụng.