Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất từ ngày 26/3

Hàng loạt ngân hàng từng có lãi suất trên 9%/năm đều đã điều chỉnh xuống dưới mốc này.