Tự hào về rể nghèo

Vợ chồng tôi đang sống tại một căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Chồng tôi làm việc trong một công ty nhỏ, thu nhập không cao nhưng ổn định.