Mỹ sáng chế thiết bị mới có khả năng đánh giá độ phơi nhiễm virus SARS-CoV-2

Các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã phát triển thành công một thiết bị xét nghiệm khí thụ động có tên gọi Fresh Air Clip với khả năng đánh giá mức độ phơi nhiễm với virus trong không khí.