Chính phủ đề xuất gói tài khóa 291.000 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế

Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô hơn 340.000 tỷ đồng.