Kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào 10 tại Hà Nội

Với số lượng thí sinh đông đảo, đến nay Tp.Hà Nội cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị để kỳ thi được diễn ra thuận lợi, bảo đảm.