Sinh viên ra trường chọn xin việc hay khởi nghiệp

Sinh viên mới ra trường nói chung, hay sinh viên ngành công nghệ thông tin nói riêng, thì nên đi làm ở các tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn, tự mở doanh nghiệp hay đi làm tại những công ty nhỏ mới thành lập… luôn là vấn đề nóng của những lứa sinh viên ra trường. Với chủ đề Sinh viên ra trường, chọn xin việc hay khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các khách mời trong chương trình Diễn đàn Cafe quản trị ngày hôm nay.