Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân qua đời

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký từ trần tại nhà riêng, sau hơn 29 năm chiến đấu với bệnh suy thận.