Lượng khách đến Thành Nhà Hồ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, 6 tháng đầu năm 2024, Di sản Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) đã đón và phục vụ trên 132 nghìn lượt khách, đạt 82,7% kế hoạch năm.
206d2174214t6292l9-img-8226-1719387373.jpeg

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ - Điểm đến hấp dẫn du khách.

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã nỗ lực khai thác có hiệu quả một số sản phẩm, không gian mới phục vụ khách du lịch tham quan, đồng thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục di sản cho học sinh. Trong đó phải kể đến như: “Không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô”; “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”; khai thác không gian trưng bày đá xây thành làm điểm check-in tại cổng phía Nam; trưng bày mô hình súng thần công và những cải cách triều Hồ; tổ chức các chương trình giáo dục di sản cho học sinh;...

206d2173755t82104l0-1719387509.jpeg

Du khách tham quan nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng - một trong những điểm đến hấp dẫn khu vực phụ cận Thành Nhà Hồ.

Cùng với đó, nhiều chương trình tham quan khu vực phụ cận Thành Nhà Hồ được đưa vào khai thác, thu hút đông đảo du khách như: Nhà Trưng bày - Khu trưng bày ngoài trời (Cải cách triều Hồ, trưng bày trụ chân tảng) - Không gian Văn hóa nông nghiệp vùng Tây đô - Cổng Nam và khu trưng bày đá xây thành; Nhà Trưng bày - Đền thờ nàng Bình Khương - Hoàng thành - Nhà cổ ông Phạm Ngọc Tùng - Cổng Nam và khu trưng bày đá xây thành...

206d2173717t48457l0-1719387550.jpeg

Du khách tìm hiểu tại khu vực nhà trưng bày hiện vật tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã thực hiện vệ sinh, sắp xếp, bảo quản, trưng bày 660 hiện vật. Đồng thời, thực hiện công tác nghiên cứu, lập lý lịch cho 280 hiện vật đã sưu tầm, đạt 80% so với kế hoạch năm; sưu tầm 20 hiện vật khảo cổ, đạt 66,67% so với kế hoạch Nhà nước giao trong năm 2024.