Quảng Ninh: Nhận gần 200 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi

Trong tổng số 367 hồ sơ cấp thẻ căn cước Công an tỉnh Quảng Ninh thu nhận trong sáng 1/7, có 27 trường hợp công dân dưới 6 tuổi, 165 trường hợp 6 - 14 tuổi.

Chiều tối 1/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Tỉnh, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với số công dân ở các nhóm 0 - 6, 6 - 14 và trên 14 tuổi, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trên địa bàn tỉnh.

Tại Trung tâm Căn cước Công an tỉnh Quảng Ninh và các địa điểm cấp căn cước tại công an 13 địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện khác để sẵn sàng hướng dẫn, thu nhận hồ sơ căn cước khi người dân có yêu cầu ngay từ ngày 01/7/2024 khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực.

cap-can-cuoc-cho-cong-dan-duoi-14-tuoi-1719886107.jpeg
 

Công an tỉnh Quảng Ninh thu nhận dữ liệu sinh trắc học cho trẻ dưới 14 tuổi để cấp căn cước công dân (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Chỉ trong sáng 1/7/2024, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ninh thu nhận tổng cộng 367 hồ sơ cấp thẻ căn cước. Trong đó có 27 trường hợp công dân dưới 6 tuổi, 165 trường hợp công dân từ 6-14 tuổi và 175 trường hợp công dân trên 14 tuổi.

Theo quy định của Luật Căn cước, người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Còn đối với trường hợp người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì phải cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó