Tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất thuế GTGT

01/12/2022 10:12

ộ Tài chính cho biết, đối với thuế GTGT sẽ mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất thuế GTGT theo lộ trình.

Theo Quyết định số 2439/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025, Bộ Tài chính đã đặt ra kế hoạch giải pháp thực hiện mục tiêu cải cách thuế.

Đối với thuế GTGT sẽ mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất thuế GTGT theo lộ trình; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ; hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế GTGT đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, đảm bảo phản ánh đúng bản chất và phù hợp với thông lệ quốc tế.

thue-gia-tri-gia-tang-0903-1669863606.jpg
Tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất thuế GTGT.

Bộ Tài chính đặt ra lộ trình, trong năm 2022 - 2013 Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Vụ Chính sách Thuế chủ trì tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Thuế GTGT; năm 2023 - 2025 Vụ Chính sách Thuế chủ trì trình Quốc hội ban hành Luật Thuế GTGT (sửa đổi); giai đoạn 2023 - 2025 Vụ Chính sách Thuế và Tổng cục Thuế chủ trì trình Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn.

Liên quan đến sửa đổi thuế GTGT, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) từng cho rằng, xu hướng hoàn thiện hệ thống chính sách thuế GTGT cần hướng đến thu hẹp dần đối tượng chịu thuế GTGT, đơn giản hóa cách phân loại thuế suất, giảm thiểu thuế suất 5% và tiến tới áp dụng thống nhất một mức thuế suất để đảm bảo tính liên hoàn của chính sách thuế.  

“Nếu trong thời gian trước mắt, chưa đủ điều kiện áp dụng thống nhất được 1 loại thuế suất thuế GTGT thì nên xem xét hướng dẫn cụ thể việc xác định sản phẩm, dịch vụ không chịu thuế, không kê khai tính thuế, thuế suất 5%, thuế suất 10% một cách rõ ràng, chi tiết để người nộp thuế thực hiện thuận lợi”, Chủ tịch VTCA cho hay.

Trang Thảo
Bạn đang đọc bài viết "Tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất thuế GTGT" tại chuyên mục Xã hội. Các thông tin đóng góp, xin liên hệ số Hotline: 038.343.38.38 hoặc gửi email về địa chỉ email (bientap@hd24h.vn).