FPT Shop chính thức chạm mốc cửa hàng gia dụng thứ 200

Sau gần 1,5 năm lấn sân sang mảng gia dụng, FPT Shop chính thức chạm mốc cửa hàng gia dụng thứ 200.