Công nghệ

AI có thể thay thế con người trong việc dạy tiếng Anh?

10:45 19/06/2024

AI đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Thế nhưng theo các chuyên gia, AI chỉ có thể hỗ trợ chứ chưa thể thay thế được con người.