Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy ngồi ghế Chủ tịch LienVietPostBank

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, sau khi ông Huỳnh Ngọc Huy từ nhiệm.