Bộ Tài chính: Giá cả hàng hóa thiết yếu dần trở lại bình thường

Theo Bộ Tài chính, giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ dần trở lại bình thường vào các ngày tới khi nguồn cung từ các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại ổn định cũng như nhu cầu người dân trở lại như trước Tết.