Lên phương thức tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với chương trình GDPT 2018

Dự kiến nội dung thi bám sát mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12.