Đời sống

Người dân được đăng ký, bấm biển số xe qua VNeID từ 1/8

16:14 09/07/2024

Từ ngày 1/8, người dân được kê khai đăng ký, bấm biển số xe trên ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công hoặc đến trực tiếp cơ quan công an.