Hướng dẫn thí điểm tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn thí điểm hoạt động tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang.