Giá xăng có thể giảm về mức hơn 23.000 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh tới (11/8)

Trong trường hợp cơ quan điều hành không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu; giá xăng tại kỳ điều chỉnh ngày 11/8 có thể giảm về mức hơn 23.000 đồng/lít.