Kinh doanh

Việt Nam tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Á

2 ngày trước

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1/2024 của Việt Nam đạt 5,66% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ là 5,6%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất ASEAN