Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh trên sàn UPCoM

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường UPCoM giảm mạnh so với tháng 4/2023, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 610 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 69% so với tháng trước.