Từ ngày 11 - 14/5 sẽ diễn ra Chương trình kết nối giao thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Trong thời gian từ ngày 11 - 14/5, Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại sẽ diễn ra tại Khuôn viên Bờ Đông Cầu Rồng, TP. Đà Nẵng.