Rà soát tiêu chí công nhận Danh nhân văn hóa thế giới đối với nhà sử học Lê Văn Hưu

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chí phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền đệ trình UNESCO công nhận - vinh danh nhà sử học Lê Văn Hưu là Danh nhân văn hóa thế giới.
205d3110922t58631l0-1672281097.jpeg

Tượng nhà sử học Lê Văn Hưu đặt tại đền thờ ông ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở VH, TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các cơ quan chức năng, tổ chức, nhà khoa học có liên quan ở Trung ương và địa phương, tổng hợp công lao, sự nghiệp, cống hiến và đóng góp của nhà sử học Lê Văn Hưu; rà soát các tiêu chí công nhận Danh nhân văn hóa thế giới đối với nhà sử học Lê Văn Hưu theo chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Thông báo số 169-TB/VPTU, ngày 13-9-2022.

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể lộ trình, thời gian và những công việc cần phải thực hiện để đảm bảo tiêu chí của UNESCO và các quy định hiện hành của pháp luật, phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền đệ trình UNESCO công nhận - vinh danh nhà sử học Lê Văn Hưu là Danh nhân văn hóa thế giới.

Trước đó, Sở VH, TT&DL đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá các tiêu chí đề cử UNESCO công nhận Danh nhân văn hóa thế giới đối với danh nhân Lê Văn Hưu. Theo đó, hiện nay việc xây dựng hồ sơ vinh danh danh nhân Lê Văn Hưu gặp khó khăn do bộ “Đại Việt sử ký” của ông đã bị thất lạc, chỉ còn 30 bài bạt được nhà sử học Ngô Sĩ Liên (thế kỷ XV) ghi lại trong “Đại Việt sử ký toàn thư”.

Do đó, để có điều kiện chuẩn bị cho việc xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO công nhận danh nhân Lê Văn Hưu là Danh nhân văn hóa thế giới, Sở VH, TT&DL đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương giao Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa xây dựng kế hoạch phối hợp với các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn trung ương, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc sưu tầm tài liệu, tổ chức hội thảo, biên soạn sách song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) về thân thế, sự nghiệp của danh nhân Lê Văn Hưu.