Quý 4/2022, lợi nhuận của Phân bón Bình Điền giảm gần 80% so với cùng kỳ

27/01/2023 17:41

Trong quý 4/2022, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu đạt 1.894,85 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 22,67 tỷ đồng, giảm 79,9% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Mã: BFC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu đạt 1.894,85 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 22,67 tỷ đồng, giảm 79,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 13,3% về còn 8,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 32,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 81,44 tỷ đồng về 167,08 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 107,7%, tương ứng tăng thêm 25,01 tỷ đồng lên 48,23 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17,3%, tương ứng tăng thêm 14,96 tỷ đồng lên 101,36 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

f5c936ce-7207-4e88-ae48-fd85ffe4d6a8-4-5005-c-1003-1674814894.jpeg
Quý 4/2022, lợi nhuận của Phân bón Bình Điền giảm gần 80% so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù doanh thu trong quý 4 tăng nhưng lợi nhuận vẫn giảm tới 79,9%, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thu hẹp, cũng như chi tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lũy kế trong năm 2022, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu đạt 8.579,06 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 186,83 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.427,62 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 235 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 117,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bước sang năm 2023, Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.476,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng. Như vậy, ước tính kế hoạch lợi nhuận năm 2023 sẽ giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2022.

Riêng trong quý 1/2023, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.354,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20,4 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý 1/2023 sẽ giảm 80,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Phân bón Bình Điền là 2.077 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn (2.054 tỷ đồng). Tiền lãi mà công ty phải trả trong năm 2022 gần 98 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý IV/2022 của công ty khoảng 1.352 tỷ đồng, bao gồm 270 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mới đây, HĐQT Phân bón Bình Điền đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ với sản lượng sản xuất là 585.570 tấn; sản lượng tiêu thụ là 585.570 tấn; tổng doanh thu là 7.477 tỷ đồng; LNTT hợp nhất là 220 tỷ đồng; LNTT công ty mẹ là 155 tỷ đồng.

So với ước tính năm 2022, kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2023 giảm lần lượt 14% và gần 7%.

Còn kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023 với sản lượng sản xuất là 93.580 tấn; sản lượng tiêu thụ khoảng 93.580 tấn; tổng doanh thu là 1.355 tỷ đồng; LNTT hợp nhất là 20 tỷ đồng. 

Diệu An
Bạn đang đọc bài viết "Quý 4/2022, lợi nhuận của Phân bón Bình Điền giảm gần 80% so với cùng kỳ" tại chuyên mục Kinh doanh. Các thông tin đóng góp, xin liên hệ số Hotline: 038.343.38.38 hoặc gửi email về địa chỉ email (bientap@hd24h.vn).